در تاریخ 8 نوامبر 15

سیستم پیش تصفیه فاضلاب مدل MCU

سیستم پیش تصفیه فاضلاب مدل MCU

سیستم پیش تصفیه فاضلاب مدل MCU

سیستم پیش تصفیه فاضلاب مدل MCU ؛  سیستمی کاملا پیش ساخته ی پیش تصفیه فاضلاب بوده که جایگزین تمام سیستم پیش تصفیه میگردد.

دستگاه MCU شامل قسمت های ذیل میباشد :

دستگاه آشغالگیر و شستشو و فشرده سازی آشغال

سیستم جدا سازی و شستشوی دانه

سیستم چربی گیری

ظرفیت : ۱۰-٣٠٠ لیتر بر ثانیه

 مشاهده ی سایت شرکت سازنده 

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶