در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ ثقلی نواری

تغلیظ ثقلی مکانیکال

تغلیظ ثقلی نواری مکانیکال

تغلیظ ثقلی مکانیکال برای تغلیظ پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.

این دستگاه جایگزین تانک های بتنی تغلیظ می شود. لجن به صورت ثقلی و یا با استفاده از پمپ وارد دستگاه شده و روی تسمه حرکت می کند ، آب آزاد موجود در لجن توسط نیروی وزن ( ثقلی ) خارج شده و لجن تغلیظ شده از انتهای دستگاه خارج می شود. از این نوع دستگاه عموما قبل از هاضم ، و یا دستگاه های آبگیری استفاده می گردد.

مدل های مختلف تغلیظ ثقلی مکانیکال نواری شرکت EMO به شرح ذیل است:

تغلیظ ثقلی مکانیکی نواری سری OMEGA SD

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( بلت تیکنر) مدل OMEGA SD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی

طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به ۲۵% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

√ مصرف انرژی اندک

√ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)

√ تعمیرونگه داری ساده و اندک

کاربردهای دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکال نواری ( بلت تیکنر) :                  

۱- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (۶-۸%)جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     

۲- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن

۳-جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر

۴-برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

تغلیظ کننده ی مکانیکی نواری ( بلت تیکنر ) مدل OMEGA SD  شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی لازم است.

اجزای اصلی  تغلیظ  نواری ( بلت تیکنر)
تغلیظ مکانیکی
تغلیظ لجن به روش مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال ( بلت تیکنر)
جدول انتخاب مدل تغلیظ نواری ( بلت تیکنر) 
تغلیظ نواری
تغلیظ تسمه ای لجن تغلیظ ثقلی مکانیکال

ظرفیت دستگاه تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( بلت تیکنر) به  غلظت ورودی ، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد .

اعداد جدول بالا برای غلظت لجن ورودی ۵-۱۰ گرم بر لیتر همچنین خروجی ۷% محاسبه شده است.

این اعداد با توجه به اطلاعات تکمیلی شامل نوع لجن ، غلظت ورودی و خروجی و… قابل تغییر است .

انتخاب دستگاه تغلیظ نواری ( بلت تیکنر )  مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

دریافت کاتالوگ فارسی

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( بلت تیکنر)  مدل  OMEGA MD: 

تغلیظ کننده ی تسمه ای ثقلی بلت تیکنر مدل  OMEGA MD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی

طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به ۲۱ % حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

√ مصرف انرژی اندک

√ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و..)

√ تعمیرونگه داری ساده و اندک

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال نواری ( بلت تیکنر) :

۱ – جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (۶ – %۸) جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و

سیستم های شناور سازی لجن

۲ – جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن

۳ -جهت تغلیظ قبل ازفیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر

۴ – برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

قسمت های اصلی تغلیظ مکانیکی نواری ( بلت تیکنر )  :

تغلیظ کننده ی مکانیکی نواری ( بلت تیکنر) مدل OMEGA MD  شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن  ، قسمت تغلیظ ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش و موقعیت تسمه ، قسمت جمن آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی لازم است.

تغلیظ نواری ثقلی
تغلیظ نواری ثقلی مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال
جدول انتخاب تغلیظ کننده ی نواری مکانیکی ثقلی : 
تغلیظ نواری
تغلیظ ثقلی نواری مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال

 دریافت کاتالوگ فارسی

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( بلت تیکنر) سریOMEGA LD

تغلیظ کننده ی نواری ثقلی بلت تیکنر مدل OMEGA LD  برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی

طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به ۲۵% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

√ مصرف انرژی اندک

√ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)

√ تعمیرونگه داری ساده و اندک

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال نواری ( بلت تیکنر )   :

۱- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (۶-۸%)جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم

 های شناور سازی لجن     

۲- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن

۳- جهت تغلیظ قبل ازفیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر

۴ – برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

تغلیظ کننده ی مکانیکی نواری ( بلت تیکنر) مدل OMEGA LD  شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است.

قسمت های اصلی تغلیظ مکانیکی از نوع تسمه ای ( بلت تیکنر )
تغلیظ مکانیکی لجن
تغلیظ ثقلی مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال
جدول انتخاب مدل بلت تیکنر( تغلیظ کننده نواری ) : 
تغلیظ مکانیکی
تغلیظ لجن بلت تیکنر تغلیظ ثقلی مکانیکال

دریافت کاتالوگ فارسی

تغلیظ کننده مکانیکال ثقلی نواری ( بلت تیکنر ) مدل OMEGA THC

تغلیظ کننده ی تسمه ای مدل OMEGA THC برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی

طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به ۲۵% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

√ مصرف انرژی اندک

√ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا ( فریم استینلس استیل و…)

√ تعمیرونگه داری ساده و اندک

مشخصات فنی دستگاه تغلیظ ثقلی لجن از نوع نواری ( بلت تیکنر ) 

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال 

۱- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن ( ۶-۸%) جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی

 بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     

۲- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن

۳- جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانترسانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر

۴- برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

سری THC برای ظرفیت های بسیار بالا طراحی و ساخته شده است. بخش ها و قسمت های مکانیکی این دستگاه برای تغلیظ ۲۰۰ مترمکعب  لجن خام در ساعت طراحی شده است.

قسمت های اصلی تغلیظ کننده ثقلی نواری ( بلت تیکنر) :

تغلیظ کننده ی مکانیکی مدلOMEGA THC   شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است.

تغلیظ نواری
تغلیظ نواری تغلیظ ثقلی تغلیظ تسمه ای
جدول انتخاب مدل تغلیظ ثقلی مکانیکی لجن ( بلت تیکنر) : 

ظرفیت دستگاه تغلیظ مکانیکی نواری ( بلت تیکنر)  به  غلظت ورودی ، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد. اعداد جدول ذیل برای غلظت لجن ورودی ۵ – ۱۰ گرم بر لیتر همچنین خروجی ۷% محاسبه شده است. این اعداد با توجه به اطلاعات تکمیلی شامل نوع لجن ، غلظت ورودی و خروجی و… قابل تغییر است. انتخاب دستگاه مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

ظرفیت هیدرولیکی

 ( جهت اطلاع )

ابعاد

(طول*عرض*ارتفاع)

عرض تسمه

طول بخش

 فیلتراسیون

مدل

 15تا ۴۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 1.72 * 6.09 متر

 1 متر

 5 متر

۱۰THC

 25تا ۷۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 2.22 * 6.09 متر

 1.5 متر

 5 متر

۱۵THC

 30تا ۱۰۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 2.72 * 6.09 متر

 2 متر

 5 متر

۲۰THC

 40تا ۱۲۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 3.22 * 6.09 متر

 2.5 متر

 5 متر

۲۵THC

 50تا ۱۶۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 3.72 * 6.09 متر

 3 متر

 5 متر

۳۰THC

 50تا ۱۸۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 4.22 * 6.09 متر

 3.5 متر

 5 متر

۳۵THC

 50تا ۲۰۰ مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 4.72 * 6.09 متر

 4 متر

 5 متر

۴۰THC

دریافت کاتالوگ فارسی

جهت انتخاب مدل و سایز دستگاه موارد ذیل مورد نیاز است :

۱- فرایند مورد استفاده در تصفیه خانه ( لجن فعال و …. )

۲ – حجم لجن ورودی به دستگاه در هر ساعت

۳- میزان مواد جامد ( درصد یا گرم بر لیتر )

۴- میزان غلظت مورد نیاز لجن در خروجی

۵- جنس مورد نظر

لازم به ذکر است انتخاب مدل دستگاه صرفا توسط سازنده انجام میگردد.

مزایای استفاده از تغلیظ ثقلی مکانیکال بلت تیکنر:

تغلیظ پیوسته

ضریب بالای افزایش غلظت ( از ١% به ٧% )

ضریب بسیار بالای بازیافت ذرات جامد ( حدود٩٥%)

نیازبه فضای اندک ( کاهش هزینه ی عملیات ساختمانی)

تعمیر و نگهداری آسان

مصرف کم انرژی

هزینه اندک بهره برداری

عملکرد بسیار پاکیزه

مصرف پایین پلیمر

قابلیت تجهیز به کاور جلوگیری از انتشار بو و ایمنی

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶