در تاریخ 4 نوامبر 20

بایو فیلتر مدل ™CrumRubber

بایو فیلتر

بایو فیلتر مدل ™CrumRubber یک روش ثبت اختراع شده است.

این روش از بستر مدیای بدون واکنش ( Inert ) بازیافت شده از ضایعات پلاستکی استفاده می کند.

با استفاده از باکتری های مخصوص مقادیر بالای H2S به سولفات و گوگرد تبدیل میشود.

برای کاهش غلظت H2S و سیلوکسان آلی فرار قبل از موتور احتراقی کوجنریتور های بایوگز جهت کاهش زمان

تعویض روغن ، افزایش فواصل کک زدایی و کاهش هزینه ی تعویض کربن فعال از این تکنولوژی استفاده می شود.

ضریب حذف متدوال H2S برای سطح ۱۰ تا ۴۰۰۰ppm بین ۸۰ تا ۹۹% است.

تکنولوژی ™CrumRubber مناسب استفاده به عنوان پیش تصفیه سیستم های متدوال تصفیه ی هوا برای حذف

بوی ترکیبات آلی فرار و سولفید هیدروژن است.

این تکنولوژی درکنار دیگر سیستم های تصفیه ی هوای تولیدی این شرکت ، یک پالاینده ی بسیار موثر برای

تمامی آلودگی های ممکن و موجود در هوای آلوده است.

در تصفه خانه های فاضلاب و ایستگاه های پمپاژ ، استفاده از ™CrumRubber در کنار ®MonaShell

روشی بسیار موثر برای کنترل بو است.

این زنجیره روشی آسان و موثر با هزینه ی نگه داری اندک و بدون نیاز به مواد شیمیایی است.

مدیایی استفاده شده مرتبا با چرخش آب و یک خط تخلیه احیا می گردد.

™CrumRubber میتواند به صورت مدول های SKID شده با مواد ضدخوردگی و درهایی برای تعویض مدیا

ساخته و تحویل شود.

استفاده های متداول مزایا
تصفیه ی بایوگزطول عمر بالای مدیا ( بیش از ۱۵ سال)
تصفیه ی گاز محل دفن زبالهضریب حذف بالای سولفات هیدروژن
تولید بایومتان ضریب حذف بالای بسیاری از آلاینده ها
تصفیه ی SYNGASافت فشار اندک
تصفیه ی گاز معادن هزینه ی راهبری اندک
اتاق های تصفیه ی لجنتعمیر و نگه داری اندک
تصفیه خانه های فاضلابمصرف اندک آب
سیستم های تصفیه هوا و حذف بو
ملاحظات انتخاب ™CrumRubber برای تصفیه ی هوا
آلایندهغلظت ورودی ضریب حذف
بو ۱۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ OUE 90%
H2S0-500ppm حداکثر۱۰۰۰ppm 95%
VOC’s0-100mgC/m3 50%
Reduced
Sulphur Compounds
0-50ppm 98%
آمین ها ۰-۱۰ppm 98%
آمونیاک ۰-۲۰ppm 95%
سیستم های تصفیه هوا و حذف بو
ملاحظات انتخاب ™CrumRubber برای تصفیه ی بایوگز
Compoundغلظت ورودیضریب حذف
OdorN/AN/A
H2S0-200ppm حداکثر
۴۰۰۰ppm
85 – 95%
VOC’sN/AN/A
Reduced
Sulphur Compounds
N/AN/A
آمین هاN/AN/A
آمونیاکN/AN/A
سیستم های تصفیه هوا و حذف بو

دریافت کاتالوگ به زبان فارسی

مشاهده ی سایت شرکت سازنده بایو فیلتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶