شرکت Nordic Water
در تاریخ 25 دسامبر 15

شرکت Nordic Water سوئد نامه ی نمایندگی

نمایندگی شرکت EMO
در تاریخ 14 نوامبر 15

نمایندگی کمپانی EMO فرانسه آبگیری و تغلیظ لجن آشغالگیر مکانیکی

 نماینده گی شرکت EMO

نمایندگی شرکت EMO  فرانسه با بیش از ۴۰۰۰ پروژه ی انجام شده در کشورهای مختلف یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده ی تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه های آب فاضلاب میباشد.  تجهیزات تولیدی این شرکت به طور کلی به چهار گروه ذیل تقسیم میگردد :

ادامه محتوا