در تاریخ ۲۳ آبان ۹۴

نامه ی نمایندگی کمپانی EMO فرانسه

نامه ی نماینده گی شرکت EMO  تولید کننده ی تجهیزات تصفیه ی آب و فاضلاب ( آشغالگیر ،سیستم های پیش تصفیه و… ، آبگیری از لجن ، تغلیظ مکانیکی ، پل های لجن روب و تثبیت لجن و …. )

 

ادامه محتوا