در تاریخ 11 فوریه 16

شیر دروازه ای – انواع شیر دروازه ای

شیر دروازه ای
شیر دروازه ای

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی مربعی 

Body material Wedge  material
Ductile iron Epdm coated ductile iron
PN ( end ) End
Pn10 Flanged
Contact sealing Operating system
Epdm Square operation gearbox
شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn10/16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmPlanetary gearbox
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی – با ارتفاع عمل کم F4 – با گیربکس دستی
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( end End
Pn10Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmManual gearbox
شیرآلات اتصالات
دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F5 عملگر دستی
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn25Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F5 عملگر دستی

شیر دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F4 عملگر دستی
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn25Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN25 بدنه بلند F4 عملگر دستی

شیر نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملگر مربعی
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn10/16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmSquare operation
شیرآلات اتصالات

طلاعات فنی دروازه ای نشیمن پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملگر مربعی 

شیر نشمین پلاستیکی PN16 بدنه بلند F5 ساعتگرد بسته شونده
Body materialWedge  material
Ductile iron en-gjs-500-7Ductile iron en-gjs-500-7
( PN ( endEnd
Pn16Flanged
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فن دروازه ای نشمین پلاستیکی PN16  بدنه بلند F5 -ساعتگرد بسته شونده

شیر نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5 عملکرد دستی
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn10/16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmHandwheel rising steem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه بلند F5  عملکرد دستی

شیر نشمین پلاستیکی بدنه کوتاه F4 NBR
Body materialWedge  material
Ductile ironNbr coated ductile iron
(PN (endConnection
Pn16Flanged
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای زبانه پلاستیکی بدنه کوتاه F4  NBR

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10 بدنه ی کوتاه F4 NBR
Body materialWedge  material
Ductile iron ggg50Nbr coated ductile iron
( PN ( endConnection
Pn10Flanged
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر دروازه ای زبانه پلاستیکی PN10 بدنه ی کوتاه F4 NBR

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک AUMA
Body materialWedge  material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmAuma 3 phases electric actuator
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر دروازه ای زبانه پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک AUMA

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک bernard
Body materialWedge material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( end End
Pn16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmBernard 3 phases electric actuator
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک bernard

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه ACS با صفحه ی ISO
Body materialWedge material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmBare shaft
شیرآلات اتصالات

اطلاعات شیر دروازه ای زبانه پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه ACS با صفحه ی ISO

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملگر مربعی
Body materialWedge material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn 10/16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmSquare operation
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر زبانه پلاستیکی PN10/16  بدنه کوتاه F4 عملگر مربعی

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی
Body materialWedge material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
( PN ( endEnd
Pn 10/16Flanged
Contact sealingOperating system
EpdmHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر

دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

یک شیر تمام بازشو است . با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body materialWedge material
BrassBrass
( PN ( endEnd
Pn 16Bsp female/female
Contact sealingOperating system
EpdmHandwheel non rising stemا
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای برنجی -مادگی BSP – PN16

دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN20

یک شیر تمام بازشو است . با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند (فشار بالا ، دمای بالا و …)،

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده

و می توان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body materialWedge material
BronzeBrass
( PN ( endEnd
Pn 20Bsp female/female
Contact sealingOperating system
EpdmHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN20

شیر دروازه ای برنزی – مادگی – BSP PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمن گاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند (فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده می توان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body materialWedge material
BronzeBrass
( PN ( endEnd
Pn 16Bsp female/female
Contact sealingOperating system
Metal/metalleve
شیرآلات اتصالات

اطلاعات مربوط به دروازه ای برنزی

شیر دروازه ای چدنی – فلنجی – PN10

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و می توان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body materialWedge material
Cast ironCast iron
( PN ( endEnd
Pn 10Flanged
Contact sealingOperating system
Copper alloyHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای چدنی– فلنجی – PN10

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

دروازه ای داکتیل یک شیر تمام بازشو است. با توجه نشیمن گاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند (فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و می توان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

body materialWedge material
Ductile ironDuctile
( PN ( endEnd
Pn 16Flanged
Contact sealingOperating system
BrassHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر

دروازه ای چدنی – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای، یک شیر تمام بازشو است. با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند (فشار بالا، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و می توان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body materialWedge material
Cast ironCast iron
( PN ( endEnd
Pn 16Flanged
Contact sealingOperating system
Copper alloyHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی شیر چدنی – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای داکتیل – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای داکتیل ، یک شیر تمام بازشو است.با توجه نشیمنگاه فلزی، این شیرها می توانند در شرایط سخت بهره برداری شوند(فشار بالا ، دمای بالا و …).

این نوع شیر در اجناس متنوع ( چدنی ، فولادی، فولادی ضد زنگ، فولادی ضد زنگ با مقاومت بالا و….) تولید شده و میتوان از آن در صنایع مختلف مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی ،صنایع نفتی و غذایی استفاده کرد.

Body materialWedge material
Ductile ironDuctile iron
( PN ( endEnd
Pn 10/16Flanged
Contact sealingOperating system
Copper alloyHandwheel rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای – فلنجی – PN16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملگر دستی ACS
Body materialWedge material
Ductile ironEpdm coated ductile iron
PN ( end )End
Pn 10/16Flanged
Contact sealingOperating system
Epdm acsHandwheel non rising stem
شیرآلات اتصالات

اطلاعات فنی دروازه ای زبانه پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملگر دستی ACS

مشاهده سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

شرکت ارمغان صنعت یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۸
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶