در تاریخ 9 فوریه 16

شیر برقی شیرسلونوئیدی

شیر برقی
شیر برقی یا شیر سلونوئیدی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد. 

یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن، شیر سولنوئیدی ( شیر برقی ) یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Pn10
Connection  Contact sealing
Bps male 1/4” Fpm
شیر سلونوئیدی  ( شیر برقی ) 3/2 NC برنجی نری “BSP 1/8

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی ( شیر برقی ) نصب میگردد، یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن، شیر سولنوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Pn10
Connection  
Bps male 1/8”

اطلاعات فنی شیر برقی 3/2 NC برنجی نری “BSP 1/8

شیر سلونوئیدی ( شیر برقی ) NC برنجی مادگی ACS-BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد، یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن، شیر سولنوئیدی ( شیر برقی ) یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass cw617n Pn10
Connection Contact sealing  
Female bsp Epdm

اطلاعات فنی شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی ACS-BSP

شیر سلونوئیدی استینلس استیل NC مادگی BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب میگردد، یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن ،شیر سولنوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Stainless steel Fpm
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
24-230vac / 24 vcc

اطلاعات شیر برقی استینلس استیل NC مادگی BSP

شیرسلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP با دیافراگم سخت

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی ( شیر برقی ) نصب میگردد، یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن ، شیر سلونوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Nitril
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
12-24-48-110-230-400 vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات فتی شیرسلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP با دیافراگم سخت

شیر سلونوئیدی ( شیر برقی ) NO برنجی مادگی BSP

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب میگردد، یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود که در نتیجه آن، شیر سلونوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Sleeve material
Brass Nitril
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
12-24-48-110-230-400 vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی  نصب است، یک میدان مغناطیسی تشکیل می دهد که در نتیجه آن، شیر سلونوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Sleeve material
Brass Epdm
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
12-24-48-110-230-400 vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات فنی شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

مشاهده سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

شرکت ارمغان صنعت یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۸
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶