در تاریخ 8 فوریه 16

شیر توپی

شیر توپی
انواع شیر توپی

قطاع داخلی شیر توپی به صورت استوانه کامل است که با قابلیت گردش ۹۰ درجه ای امکان باز یا بسته شدن را فراهم می نماید.

از Ball valve به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی) می توان استفاده کرد.

با ایجاد تنوع در جنس نشیمن و بدنه شیر میتوان به نیازهای گوناگون در صنعت پاسخ داد.

اطلاعات تکمیلی پیرامون شیر توپی

شیر توپی چدنی

ولو توپی چدنی با قطاع داخلی به صورت استوانه کامل می باشد که با قابلیت گردش ۹۰ درجه ای امکان باز یا بسته را فراهم می نماید. از شیر توپی به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی) می توان استفاده کرد. با ایجاد تنوع در جنس نشیمن و بدنه شیر توپی میتوان به نیازهای گوناگون در صنعت پاسخ داد.

Body material Float material
Cast iron Stainless steel 304
PN ( end ) End
Pn 16 Flanged
Contact sealing Operating system
Ptfe lever

اطلاعات فنی مرتبط با شیر

Ball Valve برنجی

شیر Ball valve برنجی دارای قطاع داخلی به صورت استوانه کامل است که با قابلیت گردش ۹۰ درجه ای امکان باز یا بسته شدن را فراهم می نماید.

از این شیر ( BALL VALVE ) به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی ) می توان استفاده کرد.

با ایجاد تنوع در جنس نشیمن و بدنه شیر میتوان به نیازهای گوناگون در صنعت پاسخ داد.

اطلاعات تکمیلی پبرامون شیرBall valve برنجی

شیر BALL VALVE استنلس استیل

شیر استنلس استیل با قطاع داخلی به صورت استوانه کامل است که با قابلیت گردش 90 درجه ای امکان باز یا بسته شدن را فراهم می نماید.

از این شیر به صورت دستی یا اتوماتیک (با عملگر برقی یا پنوماتیکی) می توان استفاده کرد.

با ایجاد تنوع در جنس نشیمن و بدنه شیر میتوان به نیازهای گوناگون در صنعت پاسخ داد.

مشاهده سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

شرکت ارمغان صنعت یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۸
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶