در تاریخ 13 نوامبر 15

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميايی

پكيج تزريق مواد شيميائي

پكيج تزريق مواد شيميائي جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندي تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند .

اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط

جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جداسازی آب و … تزريق می نمايند.

در طراحی اين بسته های تزریق مواد ، می بايست به سايز PIPING و يا  TUBING ، در ورودی و خروجی پمپ ها ، دقت نمود تا از پديده هايی نظير ضربه قوچ

(WATER HAMMER) و يا كاويتاسيون و… جلوگیری گردد.

همچنين بايستی به سايز PULSATION DAMPER و محاسبات مربوط به

مقدارPRECHARGE دمپرها توجه ويژه نمود كه اين موارد در طراحی های من كاملا رعايت گرديده و خواهد شد.

در طراحی اين بسته های پكيج تزريق مواد شيميائي، از پمپ های مختلف ، و انواع گوناگون (پلانجری ، ديافراگمی ، تك هد ، دو هد ، سه هد و…) و نيز قابليت های مختلفی مانند داشتن ترانسميتر ، اختلاف سنج (DP CELL) و… می توان استفاده نمود.

همچنين بسته به طراحی اين بسته های تزريق و درخواست كارفرما جنس مخازن تعداد پمپ ها ،

نشان دهنده های فشار (PRESSURE GAUGE) تعداد خطوط خروجی از پكيج تزريق و… قابليت تغيير و طراحی خواهند داشت.

در طراحی مدارات كنترلی اين قابليت وجود دارد كه بتوان سيستم كنترل آن ها را بر اساس رله بيس (RELAE BASE مطابق SPC شركت نفت) و يا PLC BASE طراحی نموده است.

در استفاده از سيستم PLC اين توانايی وجود دارد كه بتوان توسط HUMAN MACHINE INTERFACE H.M.I كليه فرايند های مربوط به كنترل سيستم را مشاهده تغيير ، ثبت و يا ارسال به ساير مناطق ديگر نمود.

شرکت ارمغان صنعت یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۸
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶