در تاریخ 13 نوامبر 15

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميايی

پكيج تزريق مواد شيميايی

پكيج تزريق مواد شيميايی جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندی تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند .

اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط

جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جدا سازی آب و … تزريق می نمايند.

در طراحی اين بسته های تزريق مواد ، می بايست به سايز PIPING و يا  TUBING ، در ورودی و خروجی پمپ ها ، دقت نمود تا از پديده هايی نظير ضربه قوچ

(WATER HAMMER) و يا كاويتاسيون و… جلوگيری گردد.

همچنين بايستی به سايز PULSATION DAMPER و محاسبات مربوط به

مقدارPRECHARGE دمپرها توجه ويژه نمود كه اين موارد در طراحی های من كاملا رعايت گرديده و خواهد شد.

در طراحی اين بسته های پكيج تزريق مواد شيميايی، از پمپ های مختلف ، و انواع گوناگون (پلانجری ، ديافراگمی ، تك هد ، دو هد ، سه هد و…) و

نيز قابليت های مختلفی همانند داشتن ترانسميتر ، اختلاف سنج (DP CELL) و… می توان استفاده نمود.

همچنين بسته به طراحی اين بسته های تزريق و درخواست كارفرما جنس مخازن تعداد پمپ ها ،

نشان دهنده های فشار (PRESSURE GAUGE) تعداد خطوط خروجی از پكيج تزريق و… قابليت تغيير و طراحی خواهند داشت.

در طراحی مدارات كنترلی اين قابليت وجود دارد كه بتوان سيستم كنترل آن ها را بر اساس رله بيس (RELAE BASE مطابق SPC شركت نفت) و يا PLC BASE طراحی نموده است.

در استفاده از سيستم PLC اين توانايی وجود دارد كه بتوان توسط HUMAN MACHINE INTERFACE H.M.I كليه فرايند های مربوط به كنترل سيستم را مشاهده تغيير ، ثبت و يا ارسال به ساير مناطق ديگر نمود.

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶