در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ ثقلی نواری مکانیکی ( بلت تیکنر)

تغلیظ ثقلی مکانیکال

تغلیظ ثقلی نواری مکانیکال ( گرویتی بلت تیکنر ) 

تغلیظ ثقلی مکانیکی برای تغلیظ پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.

این دستگاه جایگزین تانک های بتنی تغلیظ می شود. لجن به صورت ثقلی و یا با استفاده از پمپ وارد دستگاه شده و روی تسمه حرکت می کند، آب آزاد موجود در لجن توسط نیروی وزن ( ثقلی ) خارج شده و لجن تغلیظ شده از انتهای دستگاه خارج می شود. از این نوع دستگاه عموما قبل از هاضم و دستگاه های آبگیری استفاده می گردد.

https://www.aparat.com/v/Le4V3

مدل های مختلف تغلیظ ثقلی مکانیکی نواری شرکت EMO به شرح ذیل است:

تغلیظ ثقلی مکانیکی نواری سری OMEGA SD ( گرویتی بلت تیکنر) 

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA SD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 25% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد :

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیر نگهداری ساده و اندک
کاربردهای دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکال نواری ( گرویتی بلت تیکنر) :                  
 • 1- جهت مرحله نهایی تغلیظ لجن (6-8%)جهت جایگزینی با تغلیظ کننده بتنی و سیستم های شناور سازی لجن      
 • 2- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلتر پرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3-جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفیوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4-برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

تغلیظ کننده ی مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA SD شامل : فریم از جنس استنلس استیل، تانک توزیع لجن، قسمت تغلیظ ثقلی، سیستم محرک دور متغیر، سیستم شستشوی دائم تسمه ها، قسمت فشرده سازی لجن، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی لازم است.

اجزای اصلی تغلیظ  نواری ( گرویتی بلت تیکنر )
تغلیظ مکانیکی
تغلیظ لجن به روش مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال ( گرویتی بلت تیکنر)
جدول انتخاب مدل تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) 
تغلیظ نواری
تغلیظ تسمه ای لجن تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر

ظرفیت دستگاه تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) به غلظت ورودی، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد.

اعداد جدول بالا برای غلظت لجن ورودی 5-10 گرم بر لیتر همچنین خروجی 7% محاسبه شده است.

این اعداد با توجه به اطلاعات تکمیلی شامل نوع لجن، غلظت ورودی و خروجی و… قابل تغییر است.

انتخاب دستگاه تغلیظ نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر 

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) مدل OMEGA MD: 

تغلیظ کننده تسمه ای ثقلی گراویتی بلت تیکنر مدل OMEGA MD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده ( گرویتی بلت تیکنر ) می تواند حجم لجن را به 21 % حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد :

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیر نگهداری ساده و اندک
کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) :
 • 1 – جهت مرحله نهایی تغلیظ لجن (6 – %8) جهت جایگزینی با تغلیظ کننده بتنی و سیستم های شناور سازی لجن
 • 2 – جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلتر پرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3 -جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفیوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4 – برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی
قسمت های اصلی تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) :

تغلیظ کننده مکانیکی نواری (گرویتی بلت تیکنر) مدل OMEGA MD  شامل : فریم از جنس استنلس استیل، تانک توزیع لجن، قسمت تغلیظ ثقلی، سیستم محرک دور متغیر، سیستم شستشوی دائم تسمه ها، قسمت فشرده سازی لجن، سیستم مکانیکی تنظیم کشش و موقعیت تسمه، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی لازم است.

تغلیظ نواری ثقلی
تغلیظ نواری ثقلی مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر
جدول انتخاب تغلیظ کننده نواری مکانیکی ثقلی ( گرویتی بلت تیکنر ) : 
تغلیظ نواری
تغلیظ ثقلی نواری مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر

 دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) سری OMEGA LD

تغلیظ کننده نواری ثقلی گرویتی بلت تیکنر مدل OMEGA LD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 25% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیر نگهداری ساده و اندک

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال نواری( گرویتی بلت تیکنر )   :

 • 1- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (6-8%)جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     
 • 2- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلتر پرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3- جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتور سانتریفیوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4 – برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) مدل OMEGA LD شامل : فریم از جنس استنلس استیل، تانک توزیع لجن، قسمت تغلیظ ثقلی، سیستم محرک دور متغیر، سیستم شستشوی دائم تسمه ها، قسمت فشرده سازی لجن، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است.

قسمت های اصلی تغلیظ مکانیکی از نوع تسمه ای ( گرویتی بلت تیکنر )
تغلیظ مکانیکی لجن
تغلیظ ثقلی مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر
جدول انتخاب مدل گرویتی بلت تیکنر ( تغلیظ کننده نواری ) : 
تغلیظ مکانیکی
تغلیظ لجن بلت تیکنر تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر

دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر

تغلیظ کننده مکانیکال ثقلی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA THC

تغلیظ کننده تسمه ای ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA THC برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 25% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد :

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا ( فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیر نگهداری ساده و اندک
مشخصات فنی دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکی لجن از نوع نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) 

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال ( گرویتی بلت تیکنر)

 • 1- جهت مرحله نهایی تغلیظ لجن ( 6-8%) جهت جایگزینی با تغلیظ کننده بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     
 • 2- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلتر پرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3- جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفیوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4- برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

سری THC برای ظرفیت های بسیار بالا طراحی و ساخته شده است. بخش ها و قسمت های مکانیکی این دستگاه برای تغلیظ 200 مترمکعب  لجن خام در ساعت طراحی شده است.

قسمت های اصلی تغلیظ کننده ثقلی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) :

تغلیظ کننده مکانیکی ( گرویتی بات تیکنر ) مدل OMEGA THC شامل : فریم از جنس استنلس استیل، تانک توزیع لجن، قسمت تغلیظ ثقلی، سیستم محرک دور متغیر، سیستم شستشوی دائم تسمه ها، قسمت فشرده سازی لجن، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است.

تغلیظ نواری
تغلیظ نواری تغلیظ ثقلی تغلیظ تسمه ای
جدول انتخاب مدل تغلیظ ثقلی مکانیکی لجن ( گرویتی بلت تیکنر ) : 

ظرفیت دستگاه تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) به غلظت ورودی، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد. اعداد جدول ذیل برای غلظت لجن ورودی 5-10 گرم بر لیتر همچنین خروجی 7% محاسبه شده است. این اعداد با توجه به اطلاعات تکمیلی شامل نوع لجن، غلظت ورودی و خروجی و… قابل تغییر است. انتخاب دستگاه تغلیظ مکانیکی ثقلی مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

ظرفیت هیدرولیکی

 ( جهت اطلاع )

ابعاد

(طول*عرض*ارتفاع)

عرض تسمه

تغلیظ مکانیکی

طول بخش

 فیلتراسیون

مدل

 15 تا 40 متر مکعب بر ساعت

 1.40 * 1.72 * 6.09 متر

 1 متر

 5 متر

10THC

 25 تا 70 متر مکعب بر ساعت

 1.40 * 2.22 * 6.09 متر

 1.5 متر

 5 متر

15THC

 30 تا 100 متر مکعب بر ساعت

 1.40 * 2.72 * 6.09 متر

 2 متر

 5 متر

20THC

 40 تا 120 متر مکعب بر ساعت

 1.40 * 3.22 * 6.09 متر

 2.5 متر

 5 متر

25THC

 50تا 160 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 3.72 * 6.09 متر

 3 متر

 5 متر

30THC

 50تا 180 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 4.22 * 6.09 متر

 3.5 متر

 5 متر

35THC

 50تا 200 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 4.72 * 6.09 متر

 4 متر

 5 متر

40THC

دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر

جهت انتخاب مدل و سایز دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکی ( گرویتی بلت تیکنر ) موارد ذیل مورد نیاز است :

 • 1- فرایند مورد استفاده در تصفیه خانه ( لجن فعال و …. )
 • 2 – حجم لجن ورودی به دستگاه در هر ساعت
 • 3- میزان مواد جامد ( درصد یا گرم بر لیتر )
 • 4- میزان غلظت مورد نیاز لجن در خروجی
 • 5- جنس مورد نظر

لازم به ذکر است انتخاب مدل دستگاه صرفا توسط سازنده انجام می گردد.

مزایای استفاده از تغلیظ ثقلی مکانیکی ( گرویتی بلت تیکنر ) :
 • تغلیظ پیوسته
 • ضریب بالای افزایش غلظت ( از ١% به ٧% )
 • ضریب بسیار بالای بازیافت ذرات جامد ( حدود٩٥% )
 • نیاز به فضای اندک ( کاهش هزینه ی عملیات ساختمانی )
 • تعمیر و نگهداری آسان
 • مصرف کم انرژی
 • هزینه اندک بهره برداری
 • عملکرد بسیار پاکیزه
 • مصرف پایین پلیمر
 • قابلیت تجهیز به کاور جلوگیری از انتشار بو و ایمنی

مشاهده سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

شرکت ارمغان صنعت یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۸
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶