در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ ثقلی نواری مکانیکی ( بلت تیکنر)

تغلیظ ثقلی مکانیکال

تغلیظ ثقلی نواری مکانیکال ( گرویتی بلت تیکنر ) 

تغلیظ ثقلی مکانیکی برای تغلیظ پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.

این دستگاه جایگزین تانک های بتنی تغلیظ می شود. لجن به صورت ثقلی و یا با استفاده از پمپ وارد دستگاه شده و روی تسمه حرکت می کند ، آب آزاد موجود در لجن توسط نیروی وزن ( ثقلی ) خارج شده و لجن تغلیظ شده از انتهای دستگاه خارج می شود. از این نوع دستگاه عموما قبل از هاضم ، و یا دستگاه های آبگیری استفاده می گردد.

مدل های مختلف تغلیظ ثقلی مکانیکی نواری شرکت EMO به شرح ذیل است:

تغلیظ ثقلی مکانیکی نواری سری OMEGA SD ( گرویتی بلت تیکنر) 

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA SD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 25% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیرونگه داری ساده و اندک
کاربردهای دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکال نواری ( گرویتی بلت تیکنر) :                  
 • 1- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (6-8%)جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     
 • 2- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3-جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4-برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

تغلیظ کننده ی مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA SD شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی لازم است.

اجزای اصلی تغلیظ  نواری (گرویتی بلت تیکنر)
تغلیظ مکانیکی
تغلیظ لجن به روش مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال ( گرویتی بلت تیکنر)
جدول انتخاب مدل تغلیظ مکاینکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) 
تغلیظ نواری
تغلیظ تسمه ای لجن تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر

ظرفیت دستگاه تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) به غلظت ورودی ، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد.

اعداد جدول بالا برای غلظت لجن ورودی 5 – 10 گرم بر لیتر همچنین خروجی 7% محاسبه شده است.

این اعداد با توجه به اطلاعات تکمیلی شامل نوع لجن ، غلظت ورودی و خروجی و… قابل تغییر است.

انتخاب دستگاه تغلیظ نواری ( گرویتی بلت تیکنر )  مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر 

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) مدل OMEGA MD: 

تغلیظ کننده ی تسمه ای ثقلی گرویتی بلت تیکنر مدل OMEGA MD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده ( گرویتی بلت تیکنر ) می تواند حجم لجن را به 21 % حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و..)
 • √ تعمیرونگه داری ساده و اندک
کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) :
 • 1 – جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (6 – %8) جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم های شناور سازی لجن
 • 2 – جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3 -جهت تغلیظ قبل ازفیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4 – برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی
قسمت های اصلی تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) :

تغلیظ کننده مکانیکی نواری (گرویتی بلت تیکنر) مدل OMEGA MD  شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیظ ثقلی ، سیستم محرک دور متغیر، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش و موقعیت تسمه ، قسمت جمن آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی لازم است.

تغلیظ نواری ثقلی
تغلیظ نواری ثقلی مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر
جدول انتخاب تغلیظ کننده نواری مکانیکی ثقلی ( گرویتی بلت تیکنر ) : 
تغلیظ نواری
تغلیظ ثقلی نواری مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر

 دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر 

تغلیظ کننده مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) سریOMEGA LD

تغلیظ کننده ی نواری ثقلی گرویتی بلت تیکنر مدل OMEGA LD برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 25% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا (فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیرونگه داری ساده و اندک

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال نواری ( گرویتی بلت تیکنر )   :

 • 1- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن (6-8%)جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     
 • 2- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3- جهت تغلیظ قبل ازفیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4 – برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

تغلیظ کننده ی مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) مدل OMEGA LD شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است.

قسمت های اصلی تغلیظ مکانیکی از نوع تسمه ای ( گرویتی بلت تیکنر )
تغلیظ مکانیکی لجن
تغلیظ ثقلی مکانیکی تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر
جدول انتخاب مدل گرویتی بلت تیکنر ( تغلیظ کننده نواری ) : 
تغلیظ مکانیکی
تغلیظ لجن بلت تیکنر تغلیظ ثقلی مکانیکال گرویتی بلت تیکنر

دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر

تغلیظ کننده مکانیکال ثقلی نواری ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA THC

تغلیظ کننده ی تسمه ای ( گرویتی بلت تیکنر ) مدل OMEGA THC برای تغلیظ مستمر ثقلی لجن های شهری و صنعتی طراحی و تولید شده است.

این تکنولوژی ساده میتواند حجم لجن را به 25% حجم اولیه به همراه مزایای ذیل کاهش دهد:

 • √ مصرف انرژی اندک
 • √ قطعات بسیار با کیفیت با طول عمر بسیار بالا ( فریم استینلس استیل و…)
 • √ تعمیرونگه داری ساده و اندک
مشخصات فنی دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکی لجن از نوع نواری (گرویتی بلت تیکنر ) 

کاربردهای دستگاه تغلیظ مکانیکال (گرویتی بلت تیکنر)

 • 1- جهت مرحله ی نهایی تغلیظ لجن ( 6-8%) جهت جایگزینی با تغلیظ کننده ی بتنی و سیستم های شناور سازی لجن     
 • 2- جهت تغلیظ لجن در مدل های کامبایند قبل از بلت فیلترپرس یا جهت بهبود کارکرد آن
 • 3- جهت تغلیظ قبل از فیلترپرس یا دکانتر سانتریفوژ برای کاهش سایز دستگاه آبگیر
 • 4- برای کاهش حجم لجن قبل از دایجستر بی هوازی

سری THC برای ظرفیت های بسیار بالا طراحی و ساخته شده است. بخش ها و قسمت های مکانیکی این دستگاه برای تغلیظ 200 مترمکعب  لجن خام در ساعت طراحی شده است.

قسمت های اصلی تغلیظ کننده ثقلی نواری ( گرویتی بلت تیکنر) :

تغلیظ کننده ی مکانیکی ( گرویتی بات تیکنر ) مدل OMEGA THC  شامل : فریم از جنس استینلس استیل ، تانک توزیع لجن ، قسمت تغلیط ثقلی ، سیستم محرک دورمتغیر ، سیستم شستشوی دایم تسمه ها ، قسمت فشرده سازی لجن ، سیستم مکانیکی تنظیم کشش موقعیت تسمه ، قسمت جمع آوری لجن تغلیظ شده ، سیم کشی های داخلی و تمهیدات ایمنی است.

تغلیظ نواری
تغلیظ نواری تغلیظ ثقلی تغلیظ تسمه ای
جدول انتخاب مدل تغلیظ ثقلی مکانیکی لجن ( گرویتی بلت تیکنر ) : 

ظرفیت دستگاه تغلیظ مکانیکی نواری ( گرویتی بلت تیکنر)  به غلظت ورودی ، نوع لجن ورودی و غلظت مورد نظر لجن خروجی بستگی دارد. اعداد جدول ذیل برای غلظت لجن ورودی 5 – 10 گرم بر لیتر همچنین خروجی 7% محاسبه شده است. این اعداد با توجه به اطلاعات تکمیلی شامل نوع لجن ، غلظت ورودی و خروجی و… قابل تغییر است. انتخاب دستگاه تغلیظ مکانیکی ثقلی مناسب صرفا توسط شرکت امکان پذیر است.

ظرفیت هیدرولیکی

 ( جهت اطلاع )

ابعاد

(طول*عرض*ارتفاع)

عرض تسمه

تغلیظ مکانیکی

طول بخش

 فیلتراسیون

مدل

 15تا 40 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 1.72 * 6.09 متر

 1 متر

 5 متر

10THC

 25تا 70 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 2.22 * 6.09 متر

 1.5 متر

 5 متر

15THC

 30تا 100 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 2.72 * 6.09 متر

 2 متر

 5 متر

20THC

 40تا 120 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 3.22 * 6.09 متر

 2.5 متر

 5 متر

25THC

 50تا 160 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 3.72 * 6.09 متر

 3 متر

 5 متر

30THC

 50تا 180 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 4.22 * 6.09 متر

 3.5 متر

 5 متر

35THC

 50تا 200 مترمکعب بر ساعت

 1.40 * 4.72 * 6.09 متر

 4 متر

 5 متر

40THC

دریافت کاتالوگ فارسی گرویتی بلت تیکنر

جهت انتخاب مدل و سایز دستگاه تغلیظ ثقلی مکانیکی ( گرویتی بلت تیکنر ) موارد ذیل مورد نیاز است :

 • 1- فرایند مورد استفاده در تصفیه خانه ( لجن فعال و …. )
 • 2 – حجم لجن ورودی به دستگاه در هر ساعت
 • 3- میزان مواد جامد ( درصد یا گرم بر لیتر )
 • 4- میزان غلظت مورد نیاز لجن در خروجی
 • 5- جنس مورد نظر

لازم به ذکر است انتخاب مدل دستگاه صرفا توسط سازنده انجام می گردد.

مزایای استفاده از تغلیظ ثقلی مکانیکی ( گرویتی بلت تیکنر ) :
 • تغلیظ پیوسته
 • ضریب بالای افزایش غلظت ( از ١% به ٧% )
 • ضریب بسیار بالای بازیافت ذرات جامد ( حدود٩٥%)
 • نیازبه فضای اندک ( کاهش هزینه ی عملیات ساختمانی)
 • تعمیر و نگهداری آسان
 • مصرف کم انرژی
 • هزینه اندک بهره برداری
 • عملکرد بسیار پاکیزه
 • مصرف پایین پلیمر
 • قابلیت تجهیز به کاور جلوگیری از انتشار بو و ایمنی

مشاهده سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶